Strona główna

AKTUALNOŚCI

EDUKACJA BLISKO DOMU
Akademicka Fundacja Staropolska jest organem prowadzącym dla  Świętokrzyskiego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  realizującego  program „ EDUKACJA BLISKO DOMU”, którego beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  W ramach realizowanych działań powstaje kolejny ośrodek tym razem na terenie Gminy Nowa Słupia. Swoją opieką placówka obejmie osoby do 25 roku życia mogące korzystać z systemu edukacji specjalnej jak również osoby powyżej tej granicy wieku, dla których będą organizowane warsztaty terapii zajęciowej. Opiekę merytoryczną sprawuje Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Osoby do kontaktu

Gmina Nowa Słupia:
– Lidia Wiącek Tel. 695 939 319

Fundacja:
- Marta Mosiołek Tel. 601 79 40 78
- Jacek Śniadecki Tel. 885 010 122 

ŚWIĘTOKRZYSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

 

www.specjalne.stsw.edu.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY: AKADEMICKA FUNDACJA STAROPOLSKA W KIELCACH

OPIEKA MERYTORYCZNA: STAROPOLSKA SZKOŁA WYZSZA W KIELCACH

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE

Uczelnia - www.stsw.edu.pl

Poradnia –  www.poradniapd.pl

Przedszkole - www.przedszkole.stsw.edu.pl